Connect with us

Gündem

Bankalardan ‘bir kenarda dursun’ kredisi

Bankalar hizmet gelirleri kısılınca faiz gelirine yöneldi. Kredi pazarlayan finansçılar, ‘ihtiyacım yok’ diyen müşteriye bile faizden gelir elde etmek için “Çekin bir kenarda dursun” demeye başladı.

Bugün’ün haberine göre, ban­ka­lar ih­ti­ya­cı ol­ma­yan müş­te­ri­ye bi­le kre­di sa­ta­rak fa­iz ge­li­ri­ni ar­tır­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Son dö­nem­de bir­çok ban­ka­nın çağ­rı mer­ke­zi ça­lı­şan­la­rı va­tan­daş­la­rı ara­ya­rak te­le­fon­la kre­di pa­zar­la­ma­ya baş­la­dı.

Doğ­ru­dan “Si­ze na­kit kre­di ve­re­lim di­yen de var kre­di kar­tı­nız­dan na­kit pa­ra çek­mek is­ter mi­si­ni­z” di­yen de. Bu­gü­ne ka­dar hiç kre­di kul­lan­ma­mış ki­şi­ler ara­ma­da öne çı­kar­ken, kre­di bor­cu­nu ye­ni ka­pat­mış ki­şi­ler de po­tan­si­yel müş­te­ri ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

7,4 mil­yon ki­şi aran­dı

Kre­di sa­tı­şı için ya­pı­lan ara­ma­lar­da­ki ar­tış ra­kam­la­ra da yan­sı­dı. Ban­ka­cı­la­rın sa­tış ama­cıy­la ulaş­tı­ğı müş­te­ri sa­yı­sı yı­lın ilk 3 ayın­da bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 53,15 ar­ta­rak 4 mil­yon 865 bin 567’den 7 mil­yon 451 bin 688’e çık­tı. Bu müş­te­ri­le­rin yüz­de 60’ı­na ula­şıl­dı. Ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin or­ta­la­ma ko­nuş­ma sü­re­le­ri ise 138 sa­ni­ye ol­du.

Fa­iz baş­lı­yor

Ban­ka­lar­dan ge­len kre­di pa­zar­la­ma­sıy­la il­gi­li te­le­fon­la­ra ‘evet’ der­ken üç ke­re dü­şün­mek ge­re­ki­yor. “Ha­zır kre­di­niz var, kul­lan­ma­sa­nız bi­le bir

ke­nar­da dur­sun.

Za­ten 14 gün için­de vaz­ge­çe­bi­lir­si­niz. Bu he­sap için bir de kre­di kar­tı gön­de­ri­yo­ruz’ şek­lin­de te­le­fon eden ban­ka­la­ra, ‘Evet’ de­di­ği­niz­de tak­si­met­re ça­lış­maya baş­lı­yor.

Kredi kartına tanımlı değil

Şir­ket sa­hip­le­ri, acil ih­ti­yaç­lar için ye­dek­te pa­ra­nın ol­ma­sı­nı ter­cih et­ti­ği için bu­nun kre­di kar­tı­na ta­nım­lı bir li­mit ol­du­ğu­nu ve har­ca­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de fa­iz iş­le­me­di­ği­ni dü­şü­ne­rek ka­bul edi­yor. An­cak ay so­nu ge­len öde­me tab­lo­suy­la şok olu­yor­lar. Gö­rüş­me te­le­fon­la ol­du­ğu için çok faz­la de­tay so­ra­ma­yan tü­ke­ti­ci, fai­zin he­sap açıl­dı­ğı an­dan iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­la­dı­ğı­nın far­kı­na va­ra­mı­yor.

6 ayın bilançosu 52 milyar lira

Bankaların kullandırdığı kredi miktarına baktığımızda da bu yıl kredi iştahının yüksek olduğu gözleniyor. Yılın ilk 6 ayında kredi kartları ve taksitli ticari krediler de dahil kullandırılan kredi miktarı 52 milyar 130 milyon 178 bin liraya ulaştı. Çekilen kredilerin 13 milyar lirası konut, 812 milyon lirası taşıt, 6 milyar 589 milyon lirası tüketici, 27 milyar 379 milyon lirası taksitli ticari kredi ve 4 milyar 297 bin lirası kredi kartlarından oluştu.

kaynak: zaman.com.tr

Advertisement
Yorum eklemek için tıklayın

Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gündem

Bağkurlu olan anne süt parası alabilir mi?

Süt parası olarak bilinen diğer adıyla emzirme ödeneği parası bağkurlu olan anneler de alabilir mi detaylarıyla haberimizde. Emzirme parası almak için ilgili şartlara sahipseniz süt parası alabilirsiniz. Bağkurlu anne süt parası alabilir mi sorusu sitemize iletilen sorular arasında bulunuyor. Aynı durum sigortalı bir işte çalışan anneleri de kapsamakta. Bu nedenle süt parası almak için aşağıdaki etkenlere dikkat etmenizde fayda var.

Kimler Emzirme Süt Parası Ödeneği Alabilir?

Eşi yani bayanın kocası sigortalı bir işte çalışsa bile emzirme ödeneği alabilir. Bildiğiniz gibi süt parası için ilgili mevzuata bakıldığında 5510 sayılı kanunun 4. maddesi esas alınıyor. 1. maddenin a ve b bentleri baz alındığında bu sigortalıları kapsayan bilgi mevcuttur. Bakıldığında SSK’lı çalışanlar ile BağKur’lu dediğimiz esnaflar, muhtarlar, çiftçiler ve şirket ortakları emzirme ödeneğinden yararlanacak bireylerdir.

4/c olan devlet memurları ne yazık ki bu kapsama girmiyor. İlgili yasada 01.10.2008 öncesi bağkurlular (4/B) bu parayı alamıyorlardı. Ancak düzenlenen mevzuata göre bu tarihten sonra bağkurlular da emzirme parası yani süt parası alabiliyorlar artık. Aslına bakıldığında doğum parası olarak süt parası adlandırılan bu ödenekten herkesin yararlanması gerekiyor.

Bağkurlu Anne Nasıl Süt Parası Alabilir?

İşte her annenin merak ettiği soruların başında acaba çalışan bağkurlu anne adayı, nasıl süt parası alabilir. Emzirme parası olarak ne kadar bir para verilecek? İşte detaylar

İşinin yada eşinin SSK veya Bağ-Kur’lu olarak sigortalı olması,
Çocuğun sağ olarak dünyaya gelmiş olması,
Sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bulunması, şartları aranır. Emzirme ödeneği sağ doğum olması şartıyla her bir çocuk için verilmektedir.
Süt parası başvuruları için size en yakın kaymakamlık binasına giderek anne ve çocuğun TC kimlik fotokopisini götürüp, sosyal hizmetlere teslim etmeniz gerekiyor. Sürekli karıştırılan sorulardan biri de emzirme parasının her ay ödenip ödenmemesi. Zira süt parası her ay ödenmez doğum başına olarak verilmektedir. Ne zamanki anne çocuk doğurursa bir defaya mahsus verilmektedir.

Devamı

Gündem

Kolay Kredi Veren Bankalar 2016

Kolay kredi veren bankalar 2016 yılı içerisinde çok fazla detay ile uğraştırmadan, kefil istemeden kolay kredi veren bankalar ile ilgili bilgiler, Kolay kredi veren bankalar hangileri olduğunu haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Bbankacılık sektöründe yaşanan yogun rekabette büyük oranda artarken bankaların kendi aralarında yaşadıkları bu rekabet en çok tüketicilere yaramaktadır. Günümüzde kredi notu yüksek olan kişilerE bankalar kredi verebilmek adına birbirleri ile yarışmaktadır. Özellikle de kredili müşteri sayısı düşük olan bankalar çok daha kolay kredi onayı verebilmektedir. Zaten kredi notu yüksek olan kişilerin kredi ön onayı alması çok kolayken kredi notum düşük diyen kişilerin ise bu konuda biraz daha ısrarcı olmaları gerekmektedir. Sizde kredi başvurum reddedildi diyorsanız öncelikle kolay kredi onayı veren bankalar arasından seçimde bulunmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak kredi başvuru tutarınızı biraz daha düşürdükten sonra tekrar kredi başvuru formu doldurmanız size yardımcı olacaktır.

Kolay kredi veren bankalar arasında ilk sırayı Finansbank almaktadır. Finansbank kredi onayı için aylık gelir belgesi talep etmekte olup bu belgeyi teslim eden kişilere çok daha kolay bir şekilde kredi onayı vermektedir. Yine yeni bankalar arasında yer alan Odeabank ile Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurularında daha kolay bir şekilde kredilerin onaylanmasını sağlamaktadır.

Banka sayısının artması ile beraber kolay kredi veren bankalar 2016 yılında artış göstermekle beraber yine de kara listedeyken kredi almak ne yazık ki mümkün değildir. Yani en kolay kredi veren bankalar dahi ne yazık ki kredi onayı konusunda olumsuz karar vermekte olup bu bankaların tek sağladığı kolaylık kredi notu düşük kişilere kredi vermesidir.

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Bankalardan kredi kullanmadan önce mutlaka her bankanın şubeleri üzerinden kredi teklifi almayı ihmal etmeyin !![/box]

2016 yılı için  bankalar müşterilerine yeni yeni kredi kampanyaları ile daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir.2016 yılında bankalar üzerinden rahatlıkla kredi kullanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken tüm bankalarda kredi teklifi alarak karşılaştırma yapmaktır.Böylece öncelik olarak bankalar arasında sizlere en uygun krediyi hangi bankanın vermiş olduğunu bulabilirsiniz.

Diğer bir adım olarakda hangi bankadan kredi kullanacağınıza karar verdikten sonra bankanın size vermiş olduğu kredi kampanyaları arasından seçim yapabilirsiniz.2016 yılında en kolay kredi veren bankaların listesi şu şekildedir.

  • Akbank
  • Yapı Kredi
  • Odeabank
  • Halkbank
  • Finansbank
  • İşbankası
  • Vakıfbank

Bu bankalar üzerinden kolay bir şekilde düşük faiz ve uzun vade oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Devamı

Gündem

KREDİ PUANI NASIL ÖGRENİLİR

Kredi puanı nedir? Kredi puanı nasıl ögrenilir. Kredi puanı, bankaların kişileri değerlendirmede ve kredi ürünleri kullandırıp kullandırmama konusunda karar vermede oldukça etkili bir parametredir.

Kredi Puanı Nedir?

Kişinin finansal geçmişinin önde çıktığı kredi puanında, daha önceden bankalardan alınmış olan kredi ve kredi kartlarının geri ödemelerinin ne şekilde gerçekleştiğine bakılır. Aynı şekilde kişinin daha önce kaç defa bu ürünlerden yararlandığı, ne kadar para kazandığı, gider kalemlerinin nasıl olduğu gibi tüm detaylar, kişinin finans geçmişinin ana öğeleri olarak ortaya çıkmaktadır. En nihayetinde de bu değerlendirmeler sonucunda bir çıktı elde edilir. Bu çıktı ise kredi puanı olarak ifade edilir ve sayısal bir değerdedir.

Kişinin finansal geçmişindeki olumlu ya da olumsuz durumların doğrudan etki ettiği, bu şekilde de bir sonucun ortaya çıktığı kredi puanı, kişiler ve bankalar açısından önemli bir göstergedir. Bu puanın durumuna göre kişilere kredi ürünlerini açan ya da açmak istemeyen bankalar, eğer puanı iyi olarak değerlendirirlerse kişilere herhangi bir zorluk çıkarmamaktadırlar. Ancak puan yeterli değilse, kişiye kredi ürünü verilmez ve kişinin bankaya borçlanması engellenir.

Kredi Puanı Nasıl Öğrenilir?

Bankalar uzun bir süredir kredi puanını kullanıyorlar. Vatandaşları değerlendirme sistemi olan kredi puanı, Kredi notu ya da kredi skoru olarak da geçiyor. Ancak bu puanları, kısa bir süre öncesine kadar hiçbir vatandaş göremiyordu. Yeni yapılan düzenleme ile artık halkın da kredi notlarına ulaşabilmesi ve kendi kredi notunu görebilmesi sağlanmış oldu.

Kredi puanı iki şekilde öğrenilebiliyor. Bunlardan ilki, kişinin çalıştığı bankanın internet şubesi kanalı ile sorgulama yapmasına dayanıyor. Eğer bankanın internet şubesi bu konuda izin veriyorsa, kişi kredi puanını görebiliyor.

Diğer yöntem ise, doğrudan Findeks Kredi Notu’nun internet sitesine girilerek formun doldurulması ve sorgulama yapılmasıyla sağlanıyor.

Devamı

Öne Çıkanlar